ภาษา
ตะกร้าสินค้า

เกี่ยวกับ สทน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้แยกออกจากสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีคณะกรรมการบริหารดูแลจัดการให้ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

ผลิตภัณฑ์

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความล่าสุด

สทน. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครนายก
สทน. มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่นายอำเภอองครักษ์และผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก